09152609834
مژگان سادات سجادیه گوینده توپاد
مژگان سادات سجادیه
لحن ها
احساسی | تبلیغاتی | رسمی | شعر | محاوره |
نوع ضبط
ضبط با تجهیزات شخصی گویندگی |
5+
سفارش
2+
کارفرما
درباره من

عرض سلام ودرود مژگان سادات سجادیه هستم درکناررشته تحصیلیم چهره پردازی ازدوره های غزلیات حافظ، داروشناسی وهمچنین فن بیان وگویندگی استفاده کردم علت فعالیتم درزمینه گویندگی علاوه برعلاقه ای که داشتم افرا دزیادی ازمن خواستنددراین زمینه فعالیت کنم اونها معتقدبودند که صدای زیباودلنشینی دارم همین انگیزه ای شدکه دراین زمینه مطالعاتی داشته باشم واصولی نکات روفرابگیرم امیدوارم افتخارهمکاری باشماعزیزان درهرزمینه صوتی مخصوصا مذهبی روداشته باشم ونقشی درماندگاری اثرهای شماعزیزان.

نمونه های صوتی
نمونه های اینستاگرامی
اطلاعات بیشتر
زبان
فارسی |
نوع فعالیت
پادکست سایت | تیزر تبلیغاتی | کتاب صوتی | نریشن |
سوابق کاری
گوینده و دوبلری
آبان 1400 تا اردیبهشت 1401
فریلنسر
تحصیلات
چهره پردازی